Sponsorzy

 

Organizatorzy


Od lewej: Anna Andersson-Jasiulewicz, Jan Brończak, Joanna Buwaj i Tadeusz Nowakowski